Homepage obchod

Obchod se zvířaty a zemědělskými komoditami

Obchodujeme s následujících oblastech:

Nákup a prodej zvířat

 • plemenných
 • jatečných
 • zástavových

Pořádání aukcí
plemenných zvířat a jejich oceňování

Nákup a prodej zemědělských komodit rostlinného původu

 • řepka
 • obiloviny
 • řepkové šroty apod.

Vývoj a distribuce doplňkových krmiv a premixů pro

 • skot
  • prevence a potlačení ketóz (PROPYLENGLYKOL)
  • mléčné krmné směsi a startéry, komplexní servis, zabezpečující intenzivní odchov telat (LAVIT, GALACID TEL-A)

 • prasata
  • speciální minerálně-vitaminózní doplňková směsi pro prasnice a prasničky (GENO-REPRO PK, GENO-REPRO G Os)
  • minerálně-vitaminózní doplňková krmiva (GENOMAK)
  • premixy doplňkových látek do krmných směsí (GENOMIN)
  • energetické koncentráty pro prasnice (SPOT FLUSH)
  • pohotové minerály v chelátové formě (ULTIMATE)

Prodej dezinfekčních prostředků na

 • mléčnou žlázu (UDDERgold DRY, DEOSAN apod.)
 • dojící zařízení (DESANAL, DEMYRO apod.)
 • paznehty (MIKASAN Cu, HOOF-FIT gel apod.)
 • objekty ŽV (STALOSAN F, BIOCLEAN)