Homepage odkazy

Odkazy

HOLŠTÝNSKÝ SKOT

Svaz chovatelů černostrakatého skotu ČR
PLEMDAT
- plemenné hodnoty býků
CRI
CORMDALE GENETICS
ALTA GENETICS
Sächsischer Rinderzuchtverband e.G.
HOLSTEIN ASSOCIATION OF U.S.A.
- TOP býků v Americe
HOLSTEIN ASSOCIATION OF CANADA
GENCOR
- TOP býků v Kanadě
HOLANDSKÁ ASOCIACE HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU - TOP býků v Nizozemí
NĚMECKÁ ASOCIACE HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU - TOP býků v Německu
ASOCIACE HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU V BELGII - TOP býků v Belgii
CDN - skvělá stránka s informacemi, články a hlavně ON-LINE informacemi o býcích ? a nejen kanadských!!!

MASNÝ SKOT

Český svaz chovatelů masného skotu
Kanadská asociace chovatelů charolais
Americká asociace chovatelů charolais
Americká asociace chovatelů angusů

PRASATA

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Instituce ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní veterinární správa České republiky
Státní veterinární správa České republiky
- Seznamy schválených a registrovaných subjektů
Agrární komora ČR
SZPI - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí
SZIF - Státní zemědělský intervenční fond
ÚKZÚZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
GA ČR - Grantová agentura České republiky
ČSÚ - Český statistický úřad

Zemědělské informace

AGROWEB - stále čerstvé informace z oblasti zemědělství
AGRIS - agrární portál
ÚZPI - Ústav zemědělských a potravinářských informací
PLEMDAT
Českomoravská společnost chovatelů, a. s.
SCHOK - Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR

Výzkum a školy

MZLU - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
ČZU - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jihočeská univerzita v českých Budějovicích, zemědělská fakulta
VFU - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
VÚCHS - Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín
VÚŽV - Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha - Uhříněves
VÚVL - Výzkumný ústav veterinárního lékařství
ČAZV - Česká akademie zemědělských věd
GA AV ČR - Grantová agentura Akademie věd ČR

Ostatní