Homepage prasata

Prasata

Chov prasat v akciové společnosti Genoservis je zaměřen na komplexnost služeb pro zemědělskou prvovýrobu. V současnosti působí naše firma na celém území České republiky.

kanec prase

V oblasti chovu prasat nabízíme:

 • dodávku inseminačních dávek kanců čistokrevných plemen (ČBU, ČL, BO, D, PN) i syntetických linií (SL34, SL38, SL48), doporučíme chovatelům nejvhodnější plemeníky
 • komplexní služby související s prováděním kontroly užitkovosti a dědičnosti prasat, včetně počítačového zpracování dat
 • prodej čistokrevných i hybridních prasniček a kanečků z vlastního Genetického centra v Podolí
 • zpracování plemenářských programů a nejvýhodnějších kombinací křížení pro dané podmínky chovu
 • poradenství v oblasti reprodukce a zdraví
 • zjišťování vlastní užitkovosti prasat ultrazvukovým měřením
 • provedení plemenářských rozborů stád i rozborů výsledků reprodukce
 • import plemenných zvířat z chovatelsky vyspělých zemí
 • proškolování chovatelů v problematice inseminace a reprodukce ve specializovaných kurzech, včetně praktické instruktáže v daném chovu
 • poradenství v oblasti výživy, nabídka speciálních minerálně-vitaminózních doplňkových směsí pro prasnice a prasničky (GENO-REPRO PK, GENO-REPRO G Os apod.) více ?
 • prodej chovatelských potřeb a pomůcek
 • provozní testaci různých kombinací křížení s cílem vyhodnocení interakce genotypu a prostředí
 • software GenoSUS pro komplexní řešení problematiky chovu prasat na PC, od sféry šlechtitelské až po užitkovou
 • dle individuální dohody s chovatelem můžeme poskytnout další služby na úseku plemenářské práce, chovu prasat, inseminace a reprodukce prasat (např. rannou diagnostiku březosti, evidenční pomůcky, vyšetření kvality spermatu kanců v přirozené plemenitbě, provedení inseminace pracovníky naší a. s. apod.