Homepage skot galloway

Galloway

Plemeno Galloway je zmiňované již v dobách římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisované jako podivné robustní černé a úplně bezrohé plemeno skotu, které se na starém kontinentu vůbec tehdy nevyskytovalo. Kladně byla zmiňována i kvalita masa. Jak je patrné, toto plemeno se vyskytovalo v dávných dobách výhradně na britských ostrovech a to hlavně v jihozápadní části dnešního Skotska, kde původní krajina je velmi členitá, pahorkatá s vysokými srážkami s hustými dubovými lesy. Stáda se pásla v četných údolích řek i v blízkosti mořského pobřeží, na orných půdách, přirozených pastvinách, lesních pasekách i ve vysokých horách. Díky tomuto vývoji získalo plemeno Galloway nesmírnou odolnost a tvrdost, a proto si jej v pozdějších dobách oblíbili místní chovatelé. Bohužel mnoho dokumentů z těchto dob již nikdy nezjistíme, jelikož v roce 1851 v museu Highland and Agricultural Society v Edinburghu shořely téměř všechny záznamy z této doby. Zůstaly pouze záznamy z již výše uvedeného římského dobývání a také to, že nikdo přesně neví jak vlastně toto plemeno vzniklo a jak získalo dominantní bezrohost. Od roku 1881, kdy byla založena první plemenná kniha tohoto plemene na území Velké Británie začala skutečná chovatelská práce a i jeho rozšíření do celého světa. První vlna exportů byla poplatná tehdejší době, kdy se celá řada lidí stěhovala do nového světa, tedy USA a Kanady a brali s sebou i svůj majetek. Další rozšíření následovalo do britských kolonií Austrálie, Jihoafrické republiky, Nového Zélandu apod. Na našem kontinentu nastalo rozšíření a vznik Plemenných knih až prakticky po skončení 1. světové války a zejména v 50. - 60. letech 20. století. Nejvyšší rozšíření v Evropě je v současné době v Německu.

V České republice se toto plemeno chová od roku 1991, kdy byla dovezena první skupina těchto zvířat právě z Německa a také z Rakouska. V dalších letech následovaly další dovozy tohoto plemene k nám, zejména do oblasti Šumavy a Jeseníků. Nenáročnost plemene, která umožňuje celoroční pobyt zvířat venku "bez střechy nad hlavou", dobrá růstová schopnost telat, vynikající mateřské vlastnosti a nízké ztráty telat, předurčují gallowaye k extenzivnímu chovu skotu v horských a podhorských oblastech. Při plném využití dobrých reprodukčních schopností plemenic a nízkých ustajovacích nákladech je i toto plemeno konkurence schopné s ostatními masnými plemeny. Pro zpeněžování jatečných zvířat je však třeba hledat jiné, v naší republice ještě netradiční, způsoby. Do roku 1998 byl u nás chován pouze galloway v černém zbarvení.

Od roku 1999 se u nás chované barevné rázy rozšířily o zbarvení park-white, dun, belted. Založením plemenné knihy a vznikem Klubu chovatelů GA se šlechtitelská práce u nás dostala na vysokou úroveň, což každoročně dokumentují výsledky dosažené v kontrole užitkovosti masných plemen skotu. Oceněním naší práce bylo i pozvání na ustavující kongres Světové gallowayské organizace v roce 1998, kde naší chovatelé jsou aktivní členové.